Việc làm tháng 6

Các bạn nào có nhu cầu tham gia, hoặc có thắc mắc thêm,  vui lòng liên hệ: rec.ueh@gmail.com.

Sau đây là một số công việc dành cho các Recer trong khoảng thời gian đầu T6 này

STT THỜI GIAN – NGÀY ĐĂNG NGƯỜI ĐĂNG NỘI DUNG – MÔ TẢ CÔNG VIỆC
1 30/05/2013 A. Phạm Xuân Chiểu 4 bạn phát tờ rơi quảng cáo dự án BĐSLương thỏa thuận
2 01/06/2013 A. Hà Nhật Tân 4 bạn lấy thông tin khách hàng tại siêu thị từ sáng đên 14h.200K/250KH
3 01/06/2013 C. Nguyễn Tự Châu Nam 1. 2 bạn mặc trang phục gấu bông chơi với các em nhỏ từ 8h30-11h30.300K/3h

2. 1 bạn quản lý bản chỉ dẫn đường vào khu căn hô từ 8h-12h.150K/4H