Thông báo Họp CLB ngày 16/02/2012

CLB Bất Động Sản REC họp CLB vào lúc 11h15′ Ngày 16/02/2012  tại Phòng H101, cơ sở H, trường ĐH Kinh Tế TP.HCM số 1A Hoàng Diệu, Q. Phú Nhuận. […]

CLB Bất Động Sản REC họp CLB vào lúc 11h15′ Ngày 16/02/2012  tại Phòng H101, cơ sở H, trường ĐH Kinh Tế TP.HCM số 1A Hoàng Diệu, Q. Phú Nhuận.

Nội dung họp:

– Báo cáo về Buổi tập huấn kĩ năng cho CTV vào ngày 12/02/2012 vừa qua. Ý kiến, rút kinh nghiệm.
– Thông báo chi tiết về Buổi 3- Tập huấn kĩ năng cho CTV_ ” Kĩ năng thuyết trình và nghệ thuật tạo ấn tượng” do anh Hoàng Thân Duy– Chuyên viên Thẩm Định giá, Trưởng văn phòng đại diện CTy Thẩm Định Giá Avalue Việt Nam.
– Thông báo về chương trình Rec’s got talents (RGT) ngày 04/03/2012.
– Trình bày, ( bổ sung ) kiến thức Bất Động Sản cho CTV.