Tầm nhìn, sứ mạng

 

  1. Sứ mạng:

Câu lạc bộ Bất Động Sản REC là nơi tạo điều  kiện cho sinh viên tìm hiểu và củng cố kiến thức ngành bằng những hoạt động nghiên cứu; đồng thời tạo môi trường để các thành viên tham gia rèn luyện những kỹ năng cần thiết nhằm bổ sung vào hành trang sau khi ra trường.

  1. Tầm nhìn:

Trở thành câu lạc bộ nghiên cứu học thuật trong lĩnh vực Bất động sản mạnh ở  các trường ĐH khu vực phía Nam sau 2 đến 3 năm chính thức hoạt động và duy trì vị thế của Câu lạc bộ trong thời gian tiếp theo đó.

  1. Giá trị cốt lõi:

Nơi gặp gỡ của những người quan tâm đến Bất Động Sản.

About the Author

Profile photo of adminRec